اللغة العربية
☰ فئات ☆☆☆ ◴أفلام جديدة
Share twitter

أليكسس تكساس, أدريانا نيكول, أليكسس سلفر, ديلان رايدر ...

MetaData[+]

[STREAM]
index=0
codec_name=h264
codec_long_name=H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10
profile=Main
codec_type=video
codec_time_base=1/50
codec_tag_string=avc1
codec_tag=0x31637661
width=544
height=408
coded_width=544
coded_height=408
has_b_frames=2
sample_aspect_ratio=1:1
display_aspect_ratio=4:3
pix_fmt=yuv420p
level=30
color_range=N/A
color_space=unknown
color_transfer=unknown
color_primaries=unknown
chroma_location=left
timecode=N/A
refs=1
is_avc=true
nal_length_size=4
id=N/A
r_frame_rate=25/1
avg_frame_rate=25/1
time_base=1/12800
start_pts=0
start_time=0.000000
duration_ts=78840832
duration=6159.440000
bit_rate=400178
max_bit_rate=N/A
bits_per_raw_sample=8
nb_frames=153986
nb_read_frames=N/A
nb_read_packets=N/A
DISPOSITION:default=1
DISPOSITION:dub=0
DISPOSITION:original=0
DISPOSITION:comment=0
DISPOSITION:lyrics=0
DISPOSITION:karaoke=0
DISPOSITION:forced=0
DISPOSITION:hearing_impaired=0
DISPOSITION:visual_impaired=0
DISPOSITION:clean_effects=0
DISPOSITION:attached_pic=0
TAG:language=und
TAG:handler_name=VideoHandler
[/STREAM]
[FORMAT]
nb_streams=1
nb_programs=0
format_name=mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2
format_long_name=QuickTime / MOV
start_time=0.000000
duration=6159.440000
size=309880518
bit_rate=402478
probe_score=100
TAG:major_brand=isom
TAG:minor_version=512
TAG:compatible_brands=isomiso2avc1mp41
TAG:encoder=Lavf57.44.100
[/FORMAT]
تاريخ: 6/24/2016
المستخدم: sex8
حجم:544 x 408
الآراء:370,000+ views
الجودة:408P
المدة الزمنية:1:42:40
فئات: ديلان رايدر أليكسس تكساس أدريانا نيكول أليكسس تكساس pov أليكسس تكساس
Tags: ديلان رايدر أدريانا نيكول ديلان-رايدر ديلان-رايدر + اقتراح أدريانا نيكول الشرج

تعليق

Elizabeth Darling - الاباحية من ساعة
مشاهدة الفيديو
انظر الصور